logo-fondation-nativitas

Wie zijn we? 

 

Opgericht op 15 november 2011 en herkend als openbaar nut organisme in februari 2012, wordt de Stichting beheerd door een Raad van Bestuur waarvan de leden voor 4 jaar worden verkozen.

Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. De Raad van Bestuur beslist over de strategische richtingen en vergadert verschillende keren per jaar.

facade 6 Monica 4 cine action 1 piano 1


Raad van Bestuur

  • Monica Nève de Mévergnies : Voorzitter en Stichter
  • René Monet : Voorzitter
  • Jacques Carnier : Vice-Voorzitter
  • Jean-Charles de Cordes : Vice-Voorzitter
  • Maurice-Paul Jacquet: Schatbewaarder
  • Isabelle de Caritat de Peruzzis : Secretariaat
  • Martine de Meester de Betzenbroeck : Bestuurder
  • Sabine de Clippele : Bestuurder
  • Pascal Nève de Mévergnies : Bestuurder
  • Patrick Waterkeyn : Bestuurder